ATEX

Door onze expertise van ATEX kunnen wij zorgen voor het juiste was proces van uw kleding.

Wat is ATEX?

ATEX is de samentrekking van “ATmosphères EXplosives”. Hiermee worden alle omgevingen bedoeld waarin explosiegevaar bestaat. Dat kan gelden voor kruit, dampen, b.v. benzine, maar ook voor stofwolken, b.v. toner of meel.

Europese wetten (in Nederland ATEX 95 en ATEX 137 genoemd) gelden al vanaf 1996. De overgangstermijn is per 1 juli 2006 verstreken: bestaande en nieuwe installaties en arbeidsplaatsen moeten aan de normen voldoen. ATEX 95 is bedoeld voor fabrikanten van installaties en apparatuur voor ATEX-omgevingen, terwijl ATEX 137 betrekking heeft op de arbeidsplaatsen van zulke omgevingen. Het concept “ATEX practice proof” vormt de schakel tussen de personen en de omgeving waarin ze in de praktijk moeten werken.

logo_atex

ATEX en de praktijk

De kern van ontploffingsgevaar in ATEX-omgevingen is vaak een ontlading van statische elektriciteit die de minimale ontstekingsenergie van een brandbare stof overschrijdt in de aanwezigheid van zuurstof. Bij installaties kan hieraan in verhouding gemakkelijk aandacht worden besteed, b.v. door aarding. Er wordt zeer veel geld uitgegeven om installaties “ATEX-proof” te maken, tot en met de laatste elektrische aansluitklem. De factor “mens” wordt als “afgehandeld” beschouwd door de aanschaf van “antistatische” Persoonlijke BeschermingsMiddelen.

De “risicofactor” is echter juist de mens. Wat dacht u van een medewerker die perfecte ATEX-kleding heeft, maar zijn jasje open laat staan bij zijn werkzaamheden? Wat dacht u van een werknemer die perfecte schoenen heeft, maar een isolerend inlegzooltje gebruikt?

In de praktijk garanderen de normen dus niet dat er met het laagst mogelijke risico wordt gewerkt: men denkt veilig te werken, maar het kan (veel) beter zonder dat dit duurder hoeft te zijn. Omdat men zich hiervan niet bewust is, kan de praktijk zelfs onbedoeld gevaarlijk zijn.

Om de problemen die in de praktijk bestaan met de implementatie van de ATEX-richtlijnen, op te lossen, is een unieke meetmethode ontwikkeld. Hiermee kunnen complete kledingstukken, schoenen en andere PBM’s in combinatie met vloeren en arbeidsmiddelen worden getest op hun elektrostatisch profiel (de Europese Norm 1149 test slechts kleine lapjes stof!).

Zo kan de complete ATEX-keten van PBM’s en een complete werkplek in kaart worden gebracht en een optimale combinatie worden samengesteld op basis van meetwaarden.

Naamloos1