ESD Cleanroom

Door onze expertise van ESD Cleanroom kunnen wij zorgen voor het juiste was proces van uw kleding.

Door verregaande integratie worden elektronische componenten steeds gevoeliger voor schade door ongecontroleerde elektrostatische ontlading = Electro Static Discharge = ESD.

Hierover is zeer recent een uitstekend artikel (door Michiel den Dulk) verschenen in het vakblad Elektronica (nr. 6, 2009). Dankzij de toestemming van de uitgever kunt u het downloaden en lezen.

Naamloos3lodoESDNaamloos2

Voor een goede oplossing en preventie moet een analyse worden gemaakt van de ESD-omgeving. Daarbij horen ook een “zone-indeling” maken, preventieve maatregelen definiëren en prioriteiten stellen. Het personeel dient over de juiste materialen te kunnen beschikken. Om goed ingespeeld te zijn op ESD-omgevingen moeten de medewerkers worden geïnstrueerd.

Wanneer u Forstyle bij dit proces inschakelt, profiteert u van meer dan 20 jaar ervaring op dit gebied. Onze expertise voorkomt dat u het wiel opnieuw moet uitvinden en u kunt gebruik maken van onze adviezen gebaseerd op praktijkervaringen.

Forstyle kan bovendien aantonen, dat de normen op het gebied van statische elektriciteit nogal theoretisch zijn. Onze opvatting is dat met “ESD practice proof” in de praktijk de schade aanmerkelijk kan worden gereduceerd. En dat bewijzen we ook.

Bij gebrek aan een praktijknorm voor statische elektriciteit is Forstyle zo vrij geweest deze te definiëren. Producten en personen die aan onze norm voldoen, krijgen het keurmerk ”ESD practice proof”, zodat u niet in schijnbescherming investeert.

10214